KDK INFO > Aktualności > Lubuska szkoła aktywności zawodowej > Szacowanie wartości zamówienia na wynajem sal szkoleniowych

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem sal szkoleniowych

15.04.2019

W związku z realizacją projektu „Lubuska Szkoła Aktywności Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych na terenie woj. lubuskiego.

Szczegóły w plikach poniżej:

Szacowanie wartości zamówienia »

Formularz ofertowy »

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego