KDK INFO > Aktualności > Lubuska szkoła aktywności zawodowej > Szacowanie wartości zamówienia na usługi doradztwa i pośrednictwa pracy

Szacowanie wartości zamówienia na usługi doradztwa i pośrednictwa pracy

15.04.2019

W związku z realizacją projektu „Lubuska Szkoła Aktywności Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi:
• diagnozy predyspozycji Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie,
• indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem i/lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla Uczestników/Uczestniczek projektu,
• grupowego doradztwa dla Uczestników/Uczestniczek projektu,
• pośrednictwa pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Szczegóły w plikach poniżej:

Szacowanie wartości zamówienia »

Formularz ofertowy »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego