Aktualności

Rozeznanie rynku – wynajem sal szkoleniowych

9.05.2019 Zapraszamy do składania ofert w  w celu rozeznania rynku i wybrania wykonawcy usług obejmujących  wynajem sal szkoleniowych na spotkania indywidualne oraz spotkania grupowe realizowane dla 50 Uczestników/Uczestniczek projektu „Lubuska Szkoła Aktywności Zawodowej”. Szczegóły w plikach poniżej. Rozeznanie rynku » Załącznik nr 1 Formularz ofertowy »

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem sal szkoleniowych

15.04.2019 W związku z realizacją projektu „Lubuska Szkoła Aktywności Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi doradztwa i pośrednictwa pracy

15.04.2019 W związku z realizacją projektu „Lubuska Szkoła Aktywności Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja do projektu! Uwaga – Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami w zakładce REKRUTACJA »

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego